Bli med på svømmekurs

Litt om grunnleggende svømmeopplæring

Fire kjernefunksjoner er sentrale for å lære å svømme. Men før man starter på kjernefunksjonene, legges grunnlaget gjennom vanntilvenningen. Øvelsene som gjennomføres på Nivå 1, Vannmerket/Hval, er tilrettelagt for barn fra 5 års alder, og danner grunnlaget for kjernefunksjonene. Kjernefunksjonene oppnås gjennom 20 kjerneøvelser som inneholder elementene som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme.

De fire kjernefunksjonene «Dykke», «Flyte», «Gli» og «Fremdrift» læres på kursene Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen. 

Alle som deltar på kurs/barnehagekurs hos oss, blir automatisk medlemmer inneværende kalenderår. Kr 100 av kursavgiften pr år, går til medlemskontingent. Som medlem i Vågsbygd SLK er man forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring

For mer info, kontakt vår kursansvarlig Janne på tlf. 90926214.

Nivå 1 – Hval

  1. Holde pusten -> hodet under vann -> åpne øynene
  2. Holde pusten -> dykke ned -> hente gjenstander på bunnen
  3. Holde pusten -> dykke mellom beina på en partner
  4. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> hente gjenstander fra bunnen

  Nivå 2 – skilpadde/Pingvin

   1. Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning
   2. Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste
   3. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning
   4. Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning
   5. Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust
   1. Gli på magen -> linjeholdning
   2. Gli på ryggen -> linjeholdning
   3. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen
   4. Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning
   5. Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste ->  drei kroppen på magen -> crawlbeinspark
   6. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> tilpasset pust

   Nivå 3 – Selunge

     1. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting
     2. Crawlsvømming uten pust
     3. Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning
     4. Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste
     5. Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pust

     Litt om videregående svømmeopplæring

     Elevene skal gjennom de videregående kursene utvikle allsidighet innen svømming og livredning for å bli i stand til å forebygge ulykker, samt vurdere og gjennomføre en redningsaksjon både av seg selv (selvberging) og andre (redding av andre).

     Videre får elevene en opplæring i de ulike svømmeidrettene (svømming, stup, synkronsvømming og vannpolo), slik at de får et godt grunnlag til selv å velge hvor de eventuelt vil spesialisere seg, – i en svømmeidrett eller i andre vannaktiviteter.Hovedfokuset vil likevel være å viderutvikle svømmeegenskapene.

     Gjennomføringen av disse kursene er avhengig av hvilke rammebetingelser klubben har, og vil således variere fra sted til sted.

     Nivå 4 – Sjøløve

       1. Kravet for å begynne på nivå 4, er at man må kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå

        Mål for sjøløvekurset

        1. Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
        2. Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet)
        3. Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
        4. Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
        5. Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus)
        6. Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
       Grasrotandelen

       Tildel overskudd fra Norsk tipping til VSLK. Ved hjelp av noen enkle klikk kan du velge din grasrotmottaker som får 5 prosent av din spillinnsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse. Tilknytt din konto

       VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB

       Postboks 8018
       4675 Kristiansand

       Org. nr. 975 654 915
       Kontonr. 3000.26.87085

       VSLK samarbeider med Arena/Fastswim. Alle medlemmer får 20% på ordinære priser. For medlemskode, kontakt Caroline

       Diamanthuset sponser VSLK

       ©VSLK. Utvikling og design av Egde consulting