nsf1

I forbindelse med sr. NM i Stavanger, skal Tom 12.- 13. mars delta på samling for unge trenere/ledere i regi av Norges Svømmeforbund. Målet med samlingen er faglig input, erfaringsutveksling rundt det å være ung dommer/leder/trener, motivasjon og nettverksbygging for fremtidens dommere, ledere og trenere.

Hva er vel bedre for en klubb enn unge trenere som hele tiden søker mer kunnskap for å utvikle seg til å bli enda bedre?

Her er programmet de skal gjennom. Blant annet så skal Ronnie Anstensen (treneren til Henrik Christiansen) holde foredrag. Spennende!

utv