Storbyprosjektet i Kristiansand/inkludering i idrettslag er finansiert av Kristiansand kommune og KUD/Norges idrettsforbund.

En del av midlene er også i år avsatt til målgruppen:

Barn og ungdom(6-19 år) fra familier med lav betalingsevne.

Vi vet ut i fra henvendelser fra en del klubber at det i lengre tid har vært et problem at enkelte familier ikke betaler kontingent, treningsavgift etc for sine barn. Noen ganger skyldes dette dårlige purrerutiner i klubbene, men i mange tilfeller er det dårlig familieøkonomi som gjør at betalingen uteblir.

Les mer om tilskuddsordningen her:https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/Tildskuddsordningen/