Svømmeopplæring for barnehager

Vågsbygd svømme- og livredningsklubb har den glede av å tilby gratis svømmeopplæring for barnehagene i Kristiansand, Søgne og Songdalen.
Våren 2017, fikk klubben tildelt øremerkede midler fra fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som gjorde at vi kunne gratis kurs for 256 barn i perioden april til desember 2017.
Nå har vi fått tildelt restmidler, som gjør at vi har mulighet til å lære enda flere barn å bli trygge i vann våren 2018 J

GJENNOMFØRING

Det er lagt opp til kurs på 6 x 45 min. Kurset vil foregå i svømmehallen i Vågsbygd samfunnshus. Vågsbygd SLK stiller med 2-3 instruktører (avhengig av antall barn), som er utdannet gjennom Norges svømmeforbund.
Hver gruppe kan være mellom 10-15 barn i alderen 5-6 år. (førskolebarn).
Er man 16-17 barn i gruppen, er det ok, men det krever at en av de ansatte er med i bassenget og hjelper til. Kurset inneholder vanntilvenning, dykking og flyting.

NÅR

Kursene blir satt i gang på nyåret. Tidspunkt avklares med den enkelte barnehage.

PR I DAG HAR VI 41 LEDIGE PLASSER.
VI HÅPER PÅ NYE MIDLER I 2018. SLIK AT VI KAN FORTSETTE SVØMMEOPPLÆRINGEN GJENNOM HELE 2018.

SØKNAD OM KURS

Sendes til svommekurs@vslk.no . Husk å før opp antall barn og behov for transport. Eventuelle spørsmål til Janne Thorstensen mobil 90926214. «Førstemann til mølla-prinsippet».
De barna vi ikke får plass til nå i første omgang, håper vi å tilby plass videre gjennom 2018 (om vi får nye midler).

Merk at det kun er barnehager som kan søke, ikke privatpersoner. Tips gjerne DIN barnehage!

Med vennlig hilsen
Vågsbygd svømme- og livredningsklubb