Merk at det vil bli endringer i terminlisten pga Corona situasjonen